Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

mrmystery
6769 578e
Reposted bystaystrongangiedelicja8douxsouvenirs
mrmystery
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
Reposted byownstyleuciekamdelicja8evvelinus91ladies-warriorseloiseismesognolenuvolelistopadowablom1
mrmystery
6435 9ff6
Reposted byskull-suturesdouxsouvenirsbalaganiara
mrmystery
U mnie dobrze, we mnie źle..
Reposted bydelicja8douxsouvenirs
mrmystery
6272 ad00
Reposted bydouxsouvenirs douxsouvenirs
mrmystery
Obojętność boleśnie wbija nóż w serce.
Reposted bypaulineoliviia paulineoliviia
mrmystery
6108 4f0b
Reposted bydouxsouvenirs douxsouvenirs
mrmystery
Ciebie jednego tylko mam 
i właśnie Ciebie tylko nie mam.
Reposted bystaystrongangiejustmine
mrmystery
5884 3da3
Reposted byskull-suturesdouxsouvenirs
mrmystery
podobno wszystko będzie dobrze, ale jeszcze nie dziś.
Reposted bydouxsouvenirspanioferma
mrmystery
5418 ba30
Reposted bydiablerieJagodowa7dzikoniadouxsouvenirssalamicoqueter
mrmystery
Czuję jakby ktoś odbierał mi moje życie, kawałek po kawałku.
Reposted byownstyle ownstyle
mrmystery
5216 01b9
Reposted bydzikoniasave-picture-aspannaamydiableriedouxsouvenirsmanuleinmegustasaborearteEfkneczcoqueter
mrmystery
I chyba wiem, co wieczorem Ci powiem. Powiem, że życzę Tobie szczęścia, i że tak trudno będzie mi nie pamiętać. 
Reposted byblom1evlyndouxsouvenirsniemilosc
mrmystery
5137 d718
Reposted byforthewinanielciaakktractable

February 20 2013

mrmystery
19.
mrmystery
3674 a865
Reposted byfirefly31railusduuulidelicja8InsideTheCloudsonesecretsuperkalifragalistodekspialitycznie-marisetteuknowulovemedeklaracjemiloscibirkenaciaTomred97thesecretgardenskaryfikaacjaduszy

February 17 2013

mrmystery
Koooocham Cie i zjem Cię na śniadanie!
mrmystery
0543 53d6
Reposted byenjoymeaisolrojatrysznikrimmelfremdethe15thofmarch666th

February 04 2013

mrmystery
tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! 
tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! 
tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! tęsknięzaTobą! baaaardzo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl